Viden som fundament for den fysiske planlægning

Forudsætningsredegørelsen belyser en række temaer, der strækker sig fra demografi og socio-økonomisk status over mobilitet, klima og energi og byer og byggeri til byrådets vision, politikker og strategier, statslige og regionale planer samt samfundsmæssige udviklingstendenser.

Forudsætningsredegørelse2018

Forudsætningsredegørelsen danner et solidt vidensgrundlag for Planstrategi 2019 og Kommuneplan 2021.